تاريخ : دوشنبه 24 مهر 1391 | 5:22 | نویسنده : مسعود
چند شعر حماسی بختیاری از  دلاوری های مردان روزهای سخت...

كُول به کُول ، کُولِ خَدَنگ ، کُولِ کُلُنچی / صَحرانَه سُوار گِرهد ، کُهنَه تُفَنگچی
كُول به کُول ، کُولِ خَدَنگ ، کُولِ کُلُنگ دار / اَسَدخُون جنگ اِکُنه ، وا شاه قاجار 
کُول به کُول ، کُولِ خَدَنگ ، کُولِ کُلُنگ بُر (بقیه در ادامه مطلب)